Prof.Dr.
Murat UTKUCU
Birim
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
İletişim
(264) 295 54 54